Projekt

Kuststämman i Grundsund 2018

Anne Pehrsson Hermansson, djuruppfödare från Lyr, Orust talar med Karin Engdahl (S).

Text


Kuststämman i Grundsund 2018

Fredrik Christensson, riksdagspolitiker (C) i samspråk med Birthe Hellman, kommunalpolitiker (C) från Orust.