Hem

Bohusläns Skärgårdsråd, BSR, är en fristående förening och regional del av riksorganisationen Skärgårdarnas Riksförbund.


Verksamhetsområdet är Bohusläns och Göteborgs skärgård och föreningen verkar för att lyfta, belysa och förbättra den bofasta befolkningens vardagsliv i skärgården.

 

Medlemmar i Bohusläns Skärgårdsråd är samhällsföreningar och enskilda personer på bofasta orter och öar i Bohusläns och Göteborgs skärgård.


Som skärgård räknas öar och kustsamhällen som geografiskt knyter an till havet.
Skärgårdsrådet bildades 1977 på Malmön.
CORONA-INFO FRÅN VG-REGIONEN! 30/1-21


Pressmeddelande 10 december 2020 med anledning av att Bohusläns Skärgårdsråd har fått del av Thordénstiftelsens Alternativa Bohuspris 2020.
Vår del blev 200 000 och dessa ska vi i vår tur fördela ut till våra medlemsföreningar som samarbetat med oss under coronapandemin i sommar.
ETT STORT TACK TILL THORDÉNSTIFTELSEN och
VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR!

Nu har vi genomfört vår första digitala Kuststämma!

Temat i år var Corona och hur det har påverkat oss!

Förutom medlemsföreningar från Göteborgs södra skärgård till Kosteröarna deltog fem inbjudna riksdagspolitiker:
Kenneth G Forslund S Kungälv, Sofia Westergren M Stenungsund, Magnus Jacobsson KD Uddevalla, Fredrik Christensson C Stångenäs och Johan Hultberg M Fjällbacka. 
Två tjänstemän deltog också:
Viktor Löfving, Länsstyrelsens krisberedskapsgrupp och Lenny Lämber, avdelningschef för verksamhetsstöd på Länsstyrelsen. 

Under stämman fick vi också, genom fyra förinspelade inslag från Öckerö, Åstol, Gullholmen och Koster, höra hur corona har påverkat våra kustsamhällen.
Några av dessa inslag ligger på vår Facebooksida: Bohusläns Skärgårdsråd. 

På den efterföljande årsstämman fick vi också en ny styrelse.
Till ny ordförande valdes
Lena Kjellman, Flatön.
Till nya ledamöter i styrelsen invaldes
Thomas Larsson, Asperö,
Sara Törnquist, Åstol,
Mathias Bruno, Hunnebostrand,
Richard Rolf, Musön samt
Helene Andersson Novela, Koster (suppleant)

Kvarstående styrelsemedlemmar är:
Sigvard Utbult, Öckerö,
Susanna Leibovici, Tjörnekalv,
Åke Knutsson, Ellös,
Anetté Larm Johansson, Varekil samt
Dag Lundman, Hamburgsund (suppleant)

Vi avtackade vår tidigare ordförande
Jan-Eric Ericsson och ledamöterna Kjell Björkqvist, Arne Amandusson, Göran Hahne och Åsa Hardin. 
Jan-Eric har varit vår ordförande i mer än 15 år och Kjell var en gång med och bildade Bohusläns Skärgårdsråd. 
En fysisk avtackning kommer att ske när corona tillåter det.

Bert Olsson, som varit vår valberedare under många år, lämnade också detta uppdrag. 
Vi tackar Bert för ett väl utfört arbete!
Till nya valberedare utsågs Lars Båld, Koster, Jan-Eric Ericsson, Grundsund och Kjell Björkqvist, Hisingen.


Yngve Larsson, Brastad kvarstår som revisor och som ny revisorsuppleant utsågs Ola Frithiofson, Tönsäng, Orust. 

Trots några mindre tekniska problem under stämman inser vi att det är så här många av våra möten kommer att ske framöver. Även om det fysiska mötet naturligtvis också är viktigt ibland. 
Men för oss som har långa avstånd och restider är den digitala tekniken fantastiskt bra. 
En kollektivtrafikresa mellan Koster och Göteborgs södra skärgård tar ca sex timmar. 

Styrelsen för Bohusläns Skärgårdsråd
/Lena Kjellman


På vår kuststämma i Rönnäng 6 april 2019, diskuterades bl. a. kustnära fiske och vita färjor i Bohuslän med våra tre riksdagspolitiker på plats:
Kenneth G Forslund (S) Kungälv
Roland Utbult (KD) Öckerö
Johan Hultberg (M) Fjällbacka

Bohusläns Skärgårdsråds Informations och inspirationsprojekt inom Leader:

Vårt första inspirationsmöte hölls i Vuxenskolans lokal i Lysekil i november 2018.

Vårt andra inspirationsmöte ägde rum i Kungshamns församlingshem 24 april 2019. 13 personer närvarade och lyssnade på goda exempel på samarbete mellan kommuner och föreningar. Exempel hämtade från Öckerö, Skaftö, Smögen och Koster.
Carl Forsberg, kulturutvecklare i Sotenäs kommun berättade hur kommunen arbetar aktivt med sina kulturföreningar. 

Vårt tredje inspirationsmöte ägde rum i Grebbestads vandrarhem 20 november 2019. Mötet samlade ett tiotal deltagare. Både lokala politiker, företagare och föreningsfolk.

Vårt fjärde möte hölls på Rossö i Strömstads kommun. Även detta möte var välbesökt.
Vi hade en bra diskussion och frågorna var i stort sett desamma som vid tidigare möten. Bygg- och bostads-frågan, kommunikationer, skolor, kommunal service, attraktionskraft, statistik mm. 

Kontakta oss:

 

Lena Kjellman, tel. : 070-287 69 61

 

E-post: info@bohuslansskargardsrad.se 

Vi finns på Facebook som