Om oss

Bohusläns Skärgårdsråds digitala kuststämma 10 oktober 2020:  

 

Lena Kjellman, Flatön, ordförande
Susanna Leiboivici, Tjörnekalv, vice ordförande
Sigvard Utbult, Hönö, kassör
Åke Knutsson, Ellös, sekreterare
Anetté Larm Johansson, Varekil, ledamot
Thomas Larsson, Asperö, ledamot
Sara Törnquist, Åstol, ledamot
Mathias Bruno, Hunnebostrand, ledamot
Richard Rolf, Musön, ledamot


Helene Andersson Novela, Koster, suppleant
Dag Lundman, Hamburgsund, suppleant


Revisor:

Yngve Larsson, Brastad
Revisorsuppleant:
Ola Frithiofson, Tönsäng, Orust

 

Valberedning:

Lars Båld, Koster
Jan-Eric Ericsson, Grundsund
Kjell Björkqvist, Hisingen


KONTAKTA OSS: info@bohuslansskargardsrad.se

 

Ängöleden mellan Ängön och Dragsmark                               Foto: Lena Kjellman

Kuststämman i Grundsund 2018

Nu har vi genomfört vår första digitala Kuststämma!

Temat i år var Corona och hur det har påverkat oss!

Förutom medlemsföreningar från Göteborgs södra skärgård till Kosteröarna deltog fem inbjudna riksdagspolitiker:
Kenneth G Forslund S Kungälv, Sofia Westergren M Stenungsund, Magnus Jacobsson KD Uddevalla, Fredrik Christensson C Stångenäs och Johan Hultberg M Fjällbacka. 
Två tjänstemän deltog också:
Viktor Löfving, Länsstyrelsens krisberedskapsgrupp och Lenny Lämber, avdelningschef för verksamhetsstöd på Länsstyrelsen. 

Under stämman fick vi också, genom fyra förinspelade inslag från Öckerö, Åstol, Gullholmen och Koster, höra hur corona har påverkat våra kustsamhällen.
Några av dessa inslag ligger på vår Facebooksida: Bohusläns Skärgårdsråd. 

På den efterföljande årsstämman fick vi också en ny styrelse.
Till ny ordförande valdes
Lena Kjellman, Flatön.
Till nya ledamöter i styrelsen invaldes
Thomas Larsson, Asperö,
Sara Törnquist, Åstol,
Mathias Bruno, Hunnebostrand,
Richard Rolf, Musön samt
Helene Andersson Novela, Koster (suppleant)

Kvarstående styrelsemedlemmar är:
Sigvard Utbult, Öckerö,
Susanna Leibovici, Tjörnekalv,
Åke Knutsson, Ellös,
Anetté Larm Johansson, Varekil samt
Dag Lundman, Hamburgsund (suppleant)

Vi avtackade vår tidigare ordförande
Jan-Eric Ericsson och ledamöterna Kjell Björkqvist, Arne Amandusson, Göran Hahne och Åsa Hardin. 
Jan-Eric har varit vår ordförande i mer än 15 år och Kjell var en gång med och bildade Bohusläns Skärgårdsråd. 
En fysisk avtackning kommer att ske när corona tillåter det.

Bert Olsson, som varit vår valberedare under många år, lämnade också detta uppdrag. 
Vi tackar Bert för ett väl utfört arbete!
Till nya valberedare utsågs Lars Båld, Koster, Jan-Eric Ericsson, Grundsund och Kjell Björkqvist, Hisingen.


Yngve Larsson, Brastad kvarstår som revisor och som ny revisorsuppleant utsågs Ola Frithiofson, Tönsäng, Orust. 

Trots några mindre tekniska problem under stämman inser vi att det är så här många av våra möten kommer att ske framöver. Även om det fysiska mötet naturligtvis också är viktigt ibland. 
Men för oss som har långa avstånd och restider är den digitala tekniken fantastiskt bra. 
En kollektivtrafikresa mellan Koster och Göteborgs södra skärgård tar ca sex timmar. 

Styrelsen för Bohusläns Skärgårdsråd
/Lena Kjellman